Future Shorts Finland

Every breath you take -lyhytelokuvia av-arkilta /// Short films from AV-arkki

 av-arkki1

 

Aika /// Set available: 1.12.2015-30.11.2016
Kieli /// Language: suomi / englanti /// Finnish  /English
Kesto /// Duration: 54'35''

Hinta///Price:

  • Alle 80 asiakaspaikkaa: 96€/näytös /// Less than 80 people capacity in a venue: 96€/screening
  • 80 - 150 asiakaspaikkaa: 180€/näytös /// Between 80 - 150: 180€/screening
  • Yli 150 asiakaspaikkaa: 300€/näytös /// Over 150: 300€/screening
  • Suljetut tilaisuudet (esim. elokuvakerhot, koulut): 130€/näytös /// Closed venues (ie. film clubs, schools): 130€/screening
  • DVD fyysisenä levynä +20€ /// The films on a DVD +20€

 

AV-arkki esittää kokeellisten lyhytelokuvien näytöksen jossa pohditaan sitä kuinka odotukset, pyrkimykset ja elämän realiteetit nivoutuvat yhteen henkilökohtaisiksi tarinoiksi ja yksityisiksi kokemuksiksi maailmasta ja elämästä. Koosteen liikuttavissa ja humoristisissa teoksissa elämää tutkitaan ihmisten välisen vuorovaikutuksen kautta henkilökuvina, aika- ja paikkasidonnaisina interventioina ja kokeiluina. Videoissa etsitään ihmiskontaktia, läheisyyttä tai parempaa aikaa. Samalla otetaan osaa yhden henkilön ylittävään elämän kulkuun kulttuurisessa, poliittisessa ja historiallisessa todellisuudessa ja ympäristössä.

Peku Lapista on Pekka Fofonoffin haastattelu, jossa tämä kertoo intohimostaan kelkkailuun, naisiin ja elämään. See Paris and Die kuvaa Hanna Saarikosken ensivierailun maailman suosituimman turistikohteen nähtävyyksillä silmät suljettuna ja toiset silmät luomilleen maalattuna. Videolla taiteilija hapuilee eteenpäin kaupungin eläessä omaa rytmiään, välillä joutuen itsekin turistien huomion kohteeksi.

Lost Dog kuvaa ihmisten vieraantuneisuutta toisistaan, kun videon päähenkilö herättää suurkaupungissa kadonneita lemmikkejään etsivissä ihmisissä turhaa toivoa. Kuuluttajassa vuorovaikutusta haetaan tavaratalon vilskeestä, ja Käsilaukussa kuullaan eräs hätähuuto.

I love JaNY on lyhyt dokumentti haitilaisesta Jany Tombasta, tarina jossa henkilökohtainen, poliittinen ja kulttuurinen historia kietoutuvat yhteen. Blow Job on omakuva, jossa katsojassa paisutetut odotukset lässähtävät lopussa odottavaan antikliimaksiin, ja lopulta Deep 4 U tarjoilee näkymän post-internetin verkottuneeseen maailmaan jossa yksilöllisyys, rakkaus ja ura pirstaloituvat ironiseksi yhteislauluksi.

AV-arkki – suomalaisen mediataiteen levityskeskus on vuodesta 1989 saakka tehnyt uraauurtavaa työtä ja näin myötävaikuttanut suomalaisen mediataiteen kansainväliseen menestykseen. AV-arkki on jäsenmäärältään ja toimintansa laajuudelta suurin kotimainen mediataidealan järjestö. Näytös on koottu AV-arkin jakelussa olevista teoksista.

///

AV-arkki presents a screening programme of experimental short film that examines the ways in which our expectations, aspirations and realities entangle in personal narratives and private experiences of life and the world we inhabit. These affective and humoristic videos explore life through human interaction in portraits, social interventions and experiments. The characters in the videos seek human contact, intimacy and better times, at the same time participating in a sphere of cultural, political and historical reality that exceeds individual human experience.

Peku from Lapland is an interview with Pekka Fofonoff who shares his passion for snowmobiling, women and life. See Paris and Die portraits Hanna Saarikoski’s first visit at the world’s most popular sites in Paris with her eyes shut and a new pair of eyes painted on her eyelids. In the video she trembles on her way as the city beats its own rhythm, at times finding herself exposed as the object of the tourists’ gaze.

Lost Dog portraits human alienation as the protagonist awakes false hope in people looking for their lost pets in a big city. In The Announcer, human interaction is sought in the bustle of a department store, and Handbag depicts a cry for help.

I Love JaNY is a portrait of Haitian Jany Tomba, a story where personal, political and cultural histories intertwine. Blow Job is a self-portrait of inflated expectations blow up in an inevitable anticlimax. Finally, Deep 4 U offers a view on the networked post-internet world where ideas of the individual, love and career are fragmented in one ironic sing-along.

AV-arkki, the Distribution Centre for Finnish Media Art, has been a pioneering distributor since 1989. The activities of AV-arkki have contributed to the success that Finnish media art enjoys today. The screening programme consists video works that are in AV-arkki’s distribution.

LYHYTELOKUVAT / Short FiLMS

 avarkki1

 

1. Peku Lapista (Peku from Lapland)

Dir. Shachindra Kumar Dass /// Finland /// 2008 /// 04'55''

Pekka Fofonoffin haastattelu.

///

An interview with Pekka Fofonoff.

 

 

 avarkki2

 

2. See Paris and Die

Dir. Hanna Saarikoski /// Finland /// 2012 /// 10'17''

Taiteilijan ensimmäinen matka Ranskaan. Saarikoski vietti neljä päivää Pariisissa pitäen silmäni kiinni koko performanssin ajan. Silmäluomiinsa hän oli maalannut kasvoväreillä toiset silmät. Matkalla kuvatusta ja äänitetystä materiaalista valmistui keväällä 2012 video See Paris and Die.

///

The artist’s first visit in France. She spent four days in Paris keeping her eyes shut the whole time during this performance. On her eyelids Saarikoski had a second pair of eyes painted with masquerade paints. In the spring 2012 the footage and sound recordings from the trip were edited into the video See Paris and Die.

 

 avarkki3

 

3. Lost Dog

Dir. Emilia Ukkonen /// Finland, USA /// 2014, 15'14''

Julma pila paljastaa vieraantumisen nyky-yhteiskunnassa ja sen epätoivoisen tavan, jolla yritämme tavoittaa toisiamme.

///

A cruel prank reveals a reflection on the alienation in modern society and on the oddly desperate manner in which we reach out to each other.

 

 avarkki4

 

4. Kuuluttaja (Announcer)

Dir. Pilvi Takala /// Finland /// 2007 /// 05'50''

Vanhempi naishenkilö koettelee Stockmann-tavaratalon asiakaspalvelun rajoja pyytäen toistuvasti kuuluttamaan tavaratalossa näkemiään kiinnostavia mieshenkilöitä.

///

An elderly lady pushes the limits of customer service at an up-market department store by continuously requesting announcements for interesting-looking men.

 

 avarkki5

 

5. Käsilaukku (Handbag)

Dir. Aurora Reinhard /// Finland /// 2011 /// 01'00''

Kuvamaisessa videossa nainen on jäänyt käsilaukkunsa vangiksi.

///

In the image-like video, a woman is trapped in by her fancy handbag.

 

 avarkki6

 

6. I Love JaNY

Dir. Sasha Huber /// Finland, USA /// 2010 /// 09'40''

‘I Love JaNY’ on muotokuva taiteilijan tädistä Jany Tombasta joka 1960-luvulla muutti perheineen Haitin diktatuuria pakoon New Yorkiin. Janyn elämäntarina on kiehtonut Sasha Huberia lapsuudesta lähtien. Huberia kiinnosti erityisesti Janyn odotukset ja unelmat, ja kuinka erilaiset sattumukset johtivat hänet vieraalle uralle menestyksekkäänä varhaisen sukupolven mustana mallina, joka työskenteli yli 25 vuotta Ford-mallitoimiston listoilla.

///

‘I love JaNY’ is a portrait of Jany Tomba, the artistʼs aunt, who at an early age, in the 1960s, experienced what it is like to emigrate with her family from the dictatorship in Haiti to New York. Ever since Sasha Huber was a child, she has been fascinated and inspired by Jany’s life. Huber was curious to find out what expectations and dreams Jany had, and how the various incidents in her life led her into a career that she knew almost nothing about – that of a successful, ʻearly-generationʼ black fashion model, spending over 25 years with the Ford modelling agency.

 

 avarkki7

 

7. Blow Job

Dir. Minna Suoniemi /// Finland /// 2008 /// 02'11''

Esittävä, aktiivinen omakuva muuttuu abstraktiksi kuvaksi, jonka alta paljastuu jälleen esittävä kuva. Teos koostuu yksinkertaisista kuvallisista elementeistä: naisesta mustaa taustaa vasten ja punaisesta ilmapallosta.

///

A self-portrait of a woman changes into an abstract image as the woman blows a balloon that be-comes a red circle against the black canvas.

 

 avarkki8

 

 8. Deep 4 U

Dir. Kimmo Modig /// Finland, Greece /// 2014 /// 05'28''

Deep 4 U kertoo kahden taiteilijan taloudellisista realiteeteista, rakkauselämästä ja urapaineista. Toinen on Chicagossa ja toinen Ateenassa, molemmat jakavat ulkopuolisuuden kokemuksen ja rakkauden nälän. Teos on kuin karaokeversio eräästä tutusta räppihitistä.

///

Deep4 U is a story about the financial realities, love life and career pressures of two artists. One of them is located in Chicago and the other one is in Athens. Both of them share the experience of being and outsider, hungry for love. The work is a karaoke version of a well-known rap song.

 

   
   
   
TILAA NÄYTÖS / ORDER SCREENING (EVERY BREATH YOU TAKE)